Amanda Borneke är årets unga samhällsbyggare

Utmärkelser Byggbranschens återbruksprofil Amanda Borneke får årets Clarence Morberg-pris. För Miljö & Utveckling berättar hon om vilka de viktigaste stegen mot klimatanpassat byggande är, och avslöjar vilka hon tycker borde få ta emot utmärkelsen framöver.

Amanda Borneke är årets unga samhällsbyggare
Amanda Borneke. Foto: Anna Thorbjörnsson

Årets unga samhällsbyggare är Amanda Borneke. Clarence Morberg-priset delas ut av Samhällsbyggarna, vars vd Lars Strömgren säger så här:

– Hon inspirerar hela branschen att göra rätt.

Arbetar som specialist på cirkulär ekonomi

Amanda Borneke prisas för att hon driver på hållbarhetsarbetet med fokus på återbruk och cirkulär ekonomi. Hon arbetar som specialist på cirkulär ekonomi på Sweco och har en stor följarskara på sociala medier, samt är ofta anlitad som talare på olika evenemang.

– Det vi gör för att klara klimatmålen måste bygga på fakta och goda argument. Men för att nå ut behövs en extra push. Den som för fram budskapet måste vara trovärdig och grundad i såväl utbildning som yrkeskunnande. Och effekten blir ännu större om personen också har förmågan att väcka känslor, entusiasmera och skapa en berättelse kring frågorna. Amanda Borneke är en perfekt storm av alla dessa egenskaper, säger Lars Strömgren i ett uttalande.

Amanda Borneke är känd för sitt engagemang inom området cirkularitet.

När känner du att du verkligen lyckas göra skillnad?

Fakta

Priset

Clarence Morbergpriset delas årligen ut till en person som fungerat som förebild för yngre kollegor i samhällsbyggnadsbranschen inom något eller några av nedanstående områden:

Gott ledarskap
Idérikedom
Kompetensuppbyggnad
Forskning & utveckling
Undervisning
Hållbarhet
Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser
Främjande av samhällsutvecklingen.

– I min roll som återbrukskonsult, eller när jag föreläser om cirkulär rivning. Det är då jag får en chans att krossa återbruksmyter, jobba operativt med hållbarhetsarbete samt inspirera andra att göra likadant, säger hon till Miljö & Utveckling.

Vilka är de viktigaste stegen mot en mer klimatanpassad byggsektor?

– Vi måste börja se återbruk som utveckling av det som redan är byggt. Avfall är ett koncept som bara människor på vår planet har, alla andra varelser är en del av ett kretslopp. När vi förstår att det finns inget avfall, bara resurser, då får vi snurr på den cirkulära affären på riktigt. Återbruk är det smartaste sättet att behålla lönsamhet, samtidigt som byggsektorn håller sig klimatneutral.

Och slutligen, vilka tycker du borde få Clarence Morbergpriset framöver?

– Mustafa Sherif, Sandra Mobaraki och Vania Khairallah.

Juryns motivering:

”Samhället står inför enorma nödvändiga förändringar. För att lyckas med den omställningen behöver hela samhällsbyggnadssektorn förebilder som ger rätt fokus på hållbarhetsfrågorna. Amanda Borneke är en sådan person.

Med kunskaper och ett stort driv har hon lyft cirkulär ekonomi och återbruk i och utanför branschen. Entusiasmerande föreläsare, kreativ opinionsbildare på sociala medier och i poddradio, kunnig specialist på cirkulär ekonomi på Sweco. Alla sidor av Amanda Borneke tjänar som inspiration. Det gäller inte minst för branschens unga talanger. Därför tilldelas hon Clarence Morberg-priset 2021.”

Flitig föreläsare

Amanda Borneke talar i många olika sammanhang, bland annat är hon inledningstalare på konferensen Hållbart Samhällsbyggande som arrangeras av Miljö & Utveckling.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste