nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

190 forskare får nog – varnar EU:s miljöråd om förordning som kan skada klimatet

Över 190 forskare uppmanar EU:s miljöråd i ett öppet brev att beakta den totala klimatpåverkan av landanvändning och skogsbruk i den så kallade LULUCF-förordningen.

  • Annons 1

Forskarna varnar för att den förordning som föreslås ingå i EU:s energi- och klimatmål till 2030 riskerar att öka utsläppen av växthusgaser och att leda till ytterligare förlust av biologisk mångfald.

Förordningen kan vara kontraproduktiv

EU:s miljöråd röstar om LULUCF-förordningen den 13 oktober. Den förordning som föreslås av Estland, som för närvarande innehar ordförandeskapet i EU, stödjer ett aktivt skogsbruk och tillåter ökade avverkningsnivåer för att ersätta fossila produkter och bränslen med skogsprodukter och bioenergi.

Forskarna menar att LULUCF-förordningen eventuellt kan vara kontraproduktiv i denna form.

– Ökade avverkningsnivåer leder till ökade utsläpp av växthusgaser och minskad kolsänka. Bioenergi kan dessutom ge större utsläpp av koldioxid till atmosfären än fossila bränslen. Överlag måste produktionen och konsumtionen av både kortlivade skogsprodukter och fossila bränslen minska, säger Timo Vesala, professor i meteorologi, Helsingfors universitet i Finland.

Incitament bör ges till långlivade träprodukter

Forskarna menar att incitament bör ges till långlivade träprodukter medan användningen av bioenergi bör begränsas under direktivet om förnybar energi.

– Omvandlingen av naturskogar till trädplantager måste stoppas. Blandskogar med mer lövträd behövs för att stödja den biologiska mångfalden och bidra till ett större antal viktiga ekosystemtjänster, säger Stig-Olof Holm, lektor i ekologi vid Umeå universitet.

Forskarna som skrivit under det öppna brevet kommer från Europa, Nordamerika och Australien, med expertis inom geografi, klimat, miljövetenskap, biologi och ekonomi.

Det öppna brevet kan läsas här.

Taggar:,

Kommentarer

1 reaktion till “190 forskare får nog – varnar EU:s miljöråd om förordning som kan skada klimatet”

  1. Jonas Ericson skriver:

    Det är värt att notera att undertecknarna är biologer och ekologer som framför allt har kunskap om biologisk mångfald snarare än om skogstillväxt, skogsanvändning och klimat.

    Svensk, Norsk och finsk forskning som studerat de verkliga sambanden och använt empiriska data visar ju tvärtom att vi måste öka utnyttjandet av skogen för att ersätta fossila bränslen. Detta kan komma i konflikt med målet att bevara biologisk mångfald – men istället för att polarisera och använda klimatet som svepskäl för att rädda den biologiska mångfalden, så måste vi hitta skogsbruksmetoder som både räddar den biologiska mångfalden OCH ger möjlighet att ersätta fossila bränslen.

    F.ö. bör väl de årliga erfarenheterna från just Australien, Kalifornien – och nu i somras hela sydeuropa visa vad som händer när man försöker spara skog – den brinner upp och släpper tillbaka koldioxiden till atmosfären. Och det utan att man kan utnyttja energin, utan istället måste använda fossil energi. Naturskogar i Sverige brann historiskt vart 30:e år.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.