nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Obalans i styrelser leder till passivt klimatarbete

Kvinnliga styrelsemedlemmar anser att klimat är viktigare än sina manliga kollegor. Ojämställda styrelser kan hämma företagens klimatarbete, enligt en studie från Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Misse Wester, forskare på KTH.
  • Annons 1

Forskarna har undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser påverkar företagens klimatarbete. 400 norska och svenska styrelsemedlemmar deltar i studien.

Genrellt anser kvinnliga styrelsemedlemmar att klimatproblemen är allvarligare än manliga styrelsemedlemmar. Bland annat anser kvinnor i större utsträckning att klimatförändringar sker nu och att forskningen är enig om detta.

Forskarna har också undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser har gett effekter på företagens klimatarbete, men det går inte att visa.

Däremot anser forskarna att en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till passivitet i klimatfrågor.

– En av våra slutsatser är arbetet med en ökad kvinnlig representation i styrelser bör fortsätta med oförändrad kraft, eftersom en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till en passivitet i klimatfrågor, säger Misse Wester, en av KTH-forskarna som deltagit i forskningsarbetet.

Ser allvaret

Både män och kvinnor anser att det företag de arbetar för kommer att påverkas av klimatförändringarna. De anser även att det egna företaget arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Många uppfattar dock att de beslut som fattas kring på miljö- och klimatåtgärder är ganska modesta. Generellt sett skattar de svarande företagens arbete med miljö och klimatfrågor som ganska ringa. Kompetens kring klimatfrågor är också den kompetens som anses vara sämst representerad i de styrelser forskarna har undersökt.

Här hittar du rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4