nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Obalans i styrelser leder till passivt klimatarbete

Kvinnliga styrelsemedlemmar anser att klimat är viktigare än sina manliga kollegor. Ojämställda styrelser kan hämma företagens klimatarbete, enligt en studie från Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Misse Wester, forskare på KTH.
Misse Wester, forskare på KTH.
  • Annons 1

Forskarna har undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser påverkar företagens klimatarbete. 400 norska och svenska styrelsemedlemmar deltar i studien.

Genrellt anser kvinnliga styrelsemedlemmar att klimatproblemen är allvarligare än manliga styrelsemedlemmar. Bland annat anser kvinnor i större utsträckning att klimatförändringar sker nu och att forskningen är enig om detta.

Forskarna har också undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser har gett effekter på företagens klimatarbete, men det går inte att visa.

Däremot anser forskarna att en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till passivitet i klimatfrågor.

– En av våra slutsatser är arbetet med en ökad kvinnlig representation i styrelser bör fortsätta med oförändrad kraft, eftersom en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till en passivitet i klimatfrågor, säger Misse Wester, en av KTH-forskarna som deltagit i forskningsarbetet.

Ser allvaret

Både män och kvinnor anser att det företag de arbetar för kommer att påverkas av klimatförändringarna. De anser även att det egna företaget arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Många uppfattar dock att de beslut som fattas kring på miljö- och klimatåtgärder är ganska modesta. Generellt sett skattar de svarande företagens arbete med miljö och klimatfrågor som ganska ringa. Kompetens kring klimatfrågor är också den kompetens som anses vara sämst representerad i de styrelser forskarna har undersökt.

Här hittar du rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.