Kravet: Sluta redovisa klimatkompensation som utsläppsminskningar

Klimat Klimatkompensation underminerar satsningar på att minska utsläpp. Det hävdas i en ny studie där krav lyfts fram på att klimatkompensation ska sluta redovisas som utsläppsminskningar.

Kravet: Sluta redovisa klimatkompensation som utsläppsminskningar
Foto: Adobe Stock

Sluta redovisa klimatkompensation och negativa utsläppstekniker som utsläppsminskningar. Det kravet kommer från organisationen Carbon Market Watch som studerat ett stort antal klimatpolitiska ramverk världen över.

Totalt har 20 ramverk på global, EU-, nationell- och lokal nivå studerats och den viktigaste slutsatsen är att klimatkompensation och tekniker för att avlägsna koldioxid från atmosfären underminerar den politiska viljan att investera i faktiska utsläppsminskningar.

Carbon Market Watch anser att de klimatpolitiska ramverk som studerats ofta är ostrukturerade och dessutom sätter stort hopp till åtgärder som ska samla in koldioxid efter att den släppts ut. Man menar också att det saknas tydliga definitioner på vad koldioxidavlägsnande processer är eller hur länge man måste kräva att koldioxiden binds för att den ska kunna redovisas som en utsläppsminskning.

Fakta

Negativa utsläppstekniker

Begreppet negativa utsläppstekniker hänvisar till tekniker eller åtgärder som resulterar i negativa eller minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären. Teknikerna har olika kapaciteter, kostnader och miljöpåverkan och används ofta i kombination.

Trädplantering och skogsskötsel med syfte att öka skogens förmåga att fungera som en kolupptagare.

Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) används för att fånga upp koldioxidutsläpp från industrier och kraftverk innan de släpps ut i atmosfären. Den infångade koldioxiden kan sedan tryckas ned i geologiska formationer under jorden.

Bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (BECCS) kombinerar produktion av biomassa, såsom träd eller grödor, med CCS-teknik. Biomassan används för att producera energi, och den resulterande koldioxiden från förbränningen av biomassa fångas sedan upp och lagras.

Direkt luftavlägsnande (DAC) är en teknik som aktivt drar in koldioxid från luften med hjälp av kemiska processer eller apparater. Den insamlade koldioxiden kan sedan lagras under jorden eller användas för andra ändamål.

Havsgräsängar och alger kan också användas som kolupptagare genom att absorbera koldioxid från vattnet och omvandla den till organiskt material.

Australien ett exempel

I rapporten lyfts flera fall där faktiska minskningar av utsläpp ersatts av klimatkompensation i olika former. Ett exempel som lyfts är Australien där projekt för att binda kol i jordbrukssektorn, med en beständighet på mellan 25 och 100 år, används för att kompensera för utsläpp från landets största förorenande företag.

I rapporten kräver Carbon Market Watch att klimatkompensation och negativa utsläppstekniker tydligt definieras som processer som tar bort koldioxid från atmosfären och lagrar den långsiktigt – åtminstone ett par hundra år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.