nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Små avlopp runt Björnöfjärden i Värmdö kommun bidrar till hälften av näringstillförseln från land.
Små avlopp runt Björnöfjärden i Värmdö kommun bidrar till hälften av näringstillförseln från land. FOTO: Baltic Sea 2020

Hårdare krav på små avlopp i hela landet

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp. Hav vill också ställa högre krav på rening i särskilt känsliga områden.

  • Annons 1

Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt. Därför lämnade Hav på måndagen över ett förslag till nya regler till regeringen.

Frågan om läckage av fosfor rör nästan en miljon hushåll i Sverige, som inte är anslutna till något kommunalt avlopp. Av dessa har 700 000 vattentoalett och minst en tredjedel saknar rening, är felplacerade eller fungerar inte som de ska.

– Vi vet inte exakt hur mycket fosfor som läcker ut i haven via små avlopp, men enligt den senaste bedömningen rör det sig om ungefär 15 procent av den totala nettobelastningen till haven, jordbruket står för 35 procent och reningsverken för 18 procent, säger Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Hav.

Splittrat regelverk

I dag finns allmänna råd för små avlopp, men de är inte juridiskt bindande. Hav påpekar i sitt förslag till ny förordning att dagens regelverk både är splittrat och öppet för tolkningar, vilket de anser motverkar effektivitet och samsyn mellan kommunerna.

Inte bara äldre anläggningar fungerar dåligt, utan även nya anläggningar fungerar sämre än vad som utlovats. Problemen verkar gälla för de flesta typer av nya avloppsanläggningar som finns på marknaden.

– Det här är allvarligt, dels då avloppsanläggningen inte klarar de krav som har ställts ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, dels då konsumenten fått en produkt som inte har den prestanda som han eller hon betalat för, säger Åsa Gunnarsson.

Krav på kontroll

Hav föreslår därför krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift.

För små avlopp föreslås en kontroll vart tionde år. För avlopp som är dimensionerade för 51-200 personer vill Hav ha en kontroll varje år. För dessa vill Hav också ställa högre krav på undersökning av hur anläggningen kommer att påverka grundvattnet och dricksvattentäkter i närheten.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.