nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Hallå där…

Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, som med en nya boken Waste Management and Sustainable Consumption vill få oss att konsumera mera avfallssmart.

Högskolan i Borås
FOTO: Högskolan i Borås
  • Annons 1

Berätta – vad bidrar er bok med som är nytt?
– Vad jag gärna vill är att läsaren ska reflektera kring konsumtionens konsekvenser. Tidigare forskning om avfall har varit dominerad av tekniska lösningar, denna bok har ett socio-kulturellt perspektiv. Det handlar om att förstå konsumentens roll och göra det lättare för konsumenter att agera miljövänligt. Konsumenterna har en stor makt att förändra. Men det räcker givetvis inte, producenter och detaljister har också ett ansvar. Internationellt kända forskare inom olika discipliner har bidragit till boken: det är sociologer, antropologer, marknadsförare, organisationsforskare och ingenjörer.

Vad skulle du säga är allra viktigast för miljöchefer att jobba med för att minska avfallet?
– Att förstå de socio-kulturella perspektiven på konsumtionsavfall. Hur man uppfattar avfall är olika från individ till individ, ”one man’s trash is another man’s treasure”. Men synen på avfall beror också på i vilket sammanhang man befinner sig. Till exempel i vilket land, i vilken utsträckning det finns möjlighet att återvinna, tillgång till second hand och sömnadstjänster. Sociala normer blir tydliga när man talar om avfall, till exempel i vilken utsträckning är det acceptabelt att återanvända istället för att ständigt köpa nytt?

Vi konsumerar bara mer och mer. Ibland känns en hållbar konsumtion långt borta. Vad krävs för att vända utvecklingen?
– Det krävs en ändrad attityd. Det är ett stort problem med ökad konsumtionstakt och ökade volymer av avfall. Vi måste bli bättre på att inte överkonsumera. Det handlar också om att tillverka produkter som har en längre livslängd och kan återanvändas. Avfall ska ses som en resurs. Vi behöver återvinna och återanvända i större utsträckning.

– Boken handlar mycket om att vi måste förändra vårt beteende. Men det räcker inte alltid. Ibland måste det till styrmedel också, som skatter och olika regleringar. Konsumtionsökningens påverkan på miljön är en stor samhällsfråga. Konsumtionen måste bli mer hållbar framöver.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.