nr-logo

Hållbarhet i praktiken

De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att spararna får bättre information om fondernas hållbarhetsarbete. FOTO: Shutterstock

En av fyra sparare väljer hållbara fonder

Investeringar i hållbara fonder ökar och intresset är störst bland kvinnor. Det visar en undersökning från Prospera Kantar Sifo på uppdrag av Fondbolagens förening.

  • Annons 1

Nästan var fjärde person, 24 procent, väljer att spara i en hållbar fond. Tre av tio kvinnor väljer en hållbar fond, medan två av tio män väljer att spara hållbart.

Hållbarhet är en viktig aspekt när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande. Drygt fem av tio kvinnor som väljer en hållbar fond uppger att det viktigaste skälet är att de inte vill placera pengar i en viss typ av bolag/bransch/verksamhet som de anser är oetisk.

Läs mer: Banker satsar på Svanenmärkta fonder

Bland männen uppger fyra av tio att det viktigaste skälet är att placeringen har en positiv påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (fyra av tio).

Totalt bland dem som väljer en hållbar fond anger 16 procent att tron på en bättre avkastning i hållbara fonder är det främsta skälet. Bättre avkastning anges som det viktigaste skälet av mer än dubbelt så många män som kvinnor. 

– Vi kan se att intresset för fonder med hållbar inriktning är stort bland spararna, och att män och kvinnor väljer fonder av delvis olika skäl. Detta möts också av ett stort utbud av fonder med olika typ av hållbar inriktning på marknaden, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Ny lag kräver hållbarhetsinformation

De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att spararna får bättre information om fondernas hållbarhetsarbete. Nu ska varje fond lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

– Det är viktigt med transparens och tydlig, lättillgänglig information som gör att sparare kan utvärdera och jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Fredrik Nordström. 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4