Vi måste kunna straffa svenska bolag utomlands som om de vore här hemma

DEBATT Svenska bolag gör sig skyldiga till överträdelser av mänskliga rättigheter runt om i världen. Något som kampanjen Visa Handlingskraft lyfte och som vi på Vakansa inte tvekade på att skriva under, skriver grundaren Robin Rushdi Al-sálehi.

Vi måste kunna straffa svenska bolag utomlands som om de vore här hemma
Robin Rushdi Al-Sálehi.

Att det finns näringslivsaktörer som gör lite som de själva behagar för kortsiktig vinning är föga någon överraskning. Vi har fortsatt vapenexport till diktaturer, klädfabriker som kollapsar och förorenar vattendrag, oljebolag som står anklagad för folkrättsbrott, gruvbolag som dumpar gift i andra länder.

En ny lag behövs

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Listan över brott är lång och i Sverige har vi inte någon lag som säger att svenska bolag behöver respektera samma mänskliga rättigheter som vi tar förgivet i Sverige. En lag där de drabbade i när och fjärran ska kunna föra talan i svensk domstol och där sanktioner kan utdömas mot svenska bolag.

Hur lagen kommer att utformas får framtiden avgöra, men en liknande lag finns i Frankrike, Duty of Vigilance. Lagen är utformad på sådant sätt att domstolen gör en prövning av om det dömda företaget har gjort vad det kunnat för att förhindra att ett brott mot mänskliga rättigheter skedde.

Kampanj för mänskliga rättigheter

Detta är något som förhoppningsvis kan ändras snart. För härom veckan avslutades kampanjen ”Visa handlingskraft” där bland annat vi på Vakansa och 40 andra företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner skrivit under för att mana Sveriges riksdag till att författa en lag där man ska respektera mänskliga rättigheter även i produktions- och leverantörskedjorna. Där företag kan utkrävas ansvar i Sverige för brott som bryter mot de mänskliga rättigheterna i andra länder.

Hade varit förbjudna

Hade produkter och tjänster som säljs i Sverige också tillverkats i Sverige, så hade våra lagar, regler och den svenska modellen stoppat mycket från att säljas på marknaden. De hade helt enkelt förbjudits. Men detta får idag göras hejdlöst i hundratals länder med billiga råvaror, arbetskraft och svaga rättssystem.

Därför måste vi stoppa de globala företagens vårdslösa exploaterande av människor, djur och natur. Det gör vi genom att sätta press på dem. Genom att straffa och bötfälla dem för de brott de begår i andra länder, där ofta korruption råder, liksom avsaknad av välfärd och demokrati.

Fler rättsfall behövs

Sedan 1990 har cirka 1 300 rättsfall i 28 länder uppdagats för miljö och klimatförändringar som länder och företag har bidragit till runt om i världen. Rättsväsendet måste få upp fler fall på bordet här hemma och hjälpa människor runt om i världen att stämma bolag som bedriver sina verksamheter från Sverige.

Här kan just en sådan lag som upprätthåller de mänskliga rättigheterna och ett ansvarsutkrävande från ett fungerande land som Sverige vara avgörande. Så skriv under namninsamlingen och stötta lagförslaget att de mänskliga rättigheterna ska utkrävas här i Sverige och att de som drabbas i när och fjärran ska få sin röst hörd.

– Robin Rushdi Al-sálehi, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa och Hållbarhetskonsult

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.