Vapen tillåts i hållbarhetsportföljer

Grön finansering Förvaltaren Söderberg & Partner öppnar nu för att investera i försvarsmateriel i sina hållbarhetsportföljer. Det är en effekt av det säkerhetspolitiska läget, skriver företaget i ett pressmeddelande. SEB har tidigare aviserat liknande förändringar.

Vapen tillåts i hållbarhetsportföljer
Vissa hållbarhetsportföljer tillåter nu vapen. Illustration: StockAdobe

Söderberg & Partners Wealth Management, som bland annat ägnar sig åt kapitalförvaltning och finansiell rådgivning, ändrar nu kriterierna för sina hållbarhetsportföljer och öppnar för investeringar i försvarsindustrin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Försvarsindustrin är en relativt komplex högrisksektor utifrån flera olika hållbarhetsfaktorer, och investeringar i försvarsbolag ställer väldigt höga krav på hållbarhetskompetensen hos förvaltaren. Om försvarsindustrins potential i arbetet för fredliga samhällen ska kunna realiseras till fullo behöver förvaltare och hållbarhetsanalytiker sätta sig in i denna bransch mer än tidigare, för vi tror att det vore gynnsamt om fler ansvarsfulla ägare engagerade sig i denna sektor, säger Kajsa Brundin, som är chef för Investment Management på företaget, i ett uttalande.

Kärnvapen uteslutna

Det som nu tillåts är investeringar i företag som tillverkar konventionella vapen, det vill säga försvarsmaterial som det är tillåtet att använda sig av i krig enligt rådande konventioner och principer.

Kajsa Brundin motiverar beslutet så här:

– FN:s Globala mål brukas ses som riktlinjer för vad hållbara investeringar ska uppnå, och mål nummer 16 syftar till fredliga och inkluderande samhällen. I en ideal värld bör detta uppnås utan vapen, men den nuvarande situationen i Ukraina visar dessvärre att det behöver finnas goda försvarsmöjligheter för att kunna bevara och verka för demokratiska, fredliga och inkluderande samhällen där korruption motarbetas och mänskliga rättigheter får frodas.

Även SEB har ändrat sig

Tidningen Affärsvärlden kartlade tidigare i år alla storbankernas hållbarhetskriterier, och rapporterar nu att SEB sedan dess ändrat på just kriteriet för investeringar i försvarsindustrin. Från 1 april 2022 gäller den uppdaterade hållbarhetspolicyn. ”Det innebär att ett antal fonder som placerar i aktier och företagsobligationer kommer att kunna investera i försvarssektorn” skriver banken på sin hemsida.

Miljö & Utveckling har varit i kontakt med Folksam, för att höra hur pensionsjätten tänker kring placeringar i försvarsindustrin. Det visar sig att det finns olika kriterier för de olika bolagen.

– Folksam Liv, med en bred kundbas på nästan varannan svensk, investerar i försvarsindustrin då vi här följer de internationella konventioner som finns på området. I och med det exkluderas endast kontroversiella vapen, förklarar Kajsa Moström, Folksam.

KPA tillåter inga vapen

Som kontroversiella vapen räknas bland annat kärnvapen och biologiska vapen. De två andra bolagen, Folksam Sak och KPA Pension, har däremot andra regler.

– Folksam Sak följer de kriterier som följer av märkningen Bra Miljöval, där krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid utesluts. KPA Pension utgår ifrån önskemål från sina kunder som arbetar inom vård, skola och omsorg och som inte vill ha sina pensionspengar placerade i försvarsindustrin. Därför exkluderas samtliga bolag inom försvarsindustrin, säger Kajsa Moström.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.