CDP: Företagen måste öka kontrollen av leveranskedjan

Leveranskedjor Den internationella organisationen CDP, som driver miljöredovisningssystemen globalt, visar i en ny rapport att det finns mycket kvar att göra i företagens leverantörskedjor. I den här takten kommer det att ta tio år innan alla leverantörer fått klimatmål, skriver organisationen.

CDP: Företagen måste öka kontrollen av leveranskedjan
Det är dags för företag att ställa krav på klimatarbetet i leveranskedjorna, enligt en ny rapport från CDP.

200 stora inköpare har skickat ut frågor till sina leverantörer. Totalt har över 23 000 företag fått ta emot frågeformuläret, och över 11 000 har svarat. Över hälften av leverantörsbolagen saknar klimatmål, enligt studien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Undersökningen visar bland annat att även om de inköpande företagen själva redovisar sina klimatutsläpp, så har många inte intresserat sig för utsläppen från leverantörskedjan. Endast 38 procent har jobbat med leverantörernas klimatutsläpp, trots att dessa enligt CDP är 11 gånger större än utsläppen från företagens egen verksamhet.

Leverantörskedjornas utsläpp är alltså många gånger större än inköparnas, men uppmärksammas inte alls lika mycket.

56 procent saknade klimatmål

Bland de leverantörer som svarade på CDP:s frågor visade det sig att 56 procent helt saknade klimatmål. Bara 2,5 procent hade vetenskapligt fastställda klimatmål enligt SBTi.

Ser ni några trender när det gäller att sätta klimatmål?

Maxfield Weiss, CDP Europe.

– Vi ser framsteg när det gäller antalet leverantörer som agerar. 2021 redovisade 71 procent av leverantörerna sina direkta utsläpp och rapporterade markanta utsläppsminskningar på totalt 1,8 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Men det är förstås oroande att bara 2,5 procent har vetenskapligt fastställda mål och att 56 procent inte har några mål alls, säger Maxfield Weiss, chef på CDP Europe till Miljö & Utveckling.

Utsläppsminskningarna motsvarar enligt CDP utsläppen från 454 kolkraftverk i drift under ett år.

Mer action krävs

CDP konstaterar i rapporten att företagen inte gör tillräckligt stora förändringar för att verkligen driva på utvecklingen i den omfattning som behövs. Även om många har klimatmål så är de ofta inte i linje med vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Samtidigt, skriver organisationen, finns det hopp. Studien visar nämligen också att det är möjligt att påverka leverantörerna.

– Det är möjligt, genom att ställa ökande krav på transparens. Vi ser att det får effekt. Köpare måste också göra sin due diligence och välja sina leverantörer noga. Precis som investerare borde stora inköpare förvänta sig åtgärder inom utsläpp, resursanvändning, energianvändning och miljöpåverkan i hela sin leverantörskedja, säger Maxfield Weiss.

Han menar att bolagen behöver öka trycket på leverantörerna inom fler områden än klimatet.

– Den ohållbara produktionen av till exempel kött, mineraler, palmolja, gummi och soja innebär en signifikant affärsrisk, och negativ påverkan på mark, vatten, biodiversitet och klimat. Ökad redovisning krävs inom områdena vattensäkerhet, skogar och klimat.

Här hittar du rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.