Regeringen föreslår energikartläggning för alla

Energi Alla större företag ska göra en energikartläggning av sin verksamhet. Det är ett av förslagen som regeringen nu lägger fram för att klara EU:s energieffektiviseringsmål.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som beslutades i december 2012, ska nu implementeras och genomföras i Sverige. Det övergripande syftet med direktivet är att säkerställa att energieffektiviseringsmålet om 20 procent till år 2020 uppfylls, och att ge verktyg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020.

Regeringen överlämnar idag en remiss till lagrådet som bland annan föreslår att stora företag måste göra en energikartläggning. Man förordar även installation av individuell mätning av värme, kyla och varmvattenförbrukning på lägenhetsnivå, men att kostnadseffektiva åtgärder ska priortiteras. Regeringen kommer därför inte införa något obligatoriskt krav på mätning.

– Vi vill ge energikonsumenter och företag bättre kunskap och bättre verktyg för att själva kunna göra aktiva energismarta val som leder till att de både kan minska sin energianvändning och ta kontroll över sina egna energikostnader, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i en kommentar.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • Införandet av en obligatorisk energikartläggning för stora företag. Stora företag ska vart fjärde år göra en energikartläggning som ska innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att spara energi och effektivisera sin energianvändning.
  • Individuell mätning av varje nybyggd eller ombyggd lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten, när det är kostnadseffektivt att installera mätning på lägenhetsnivå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.