Tuffare krav med nya regler för upphandling

Hållbarhet De nya upphandlingsreglerna ger ökade möjligheter att ställa krav som bidrar till ett hållbart samhälle. Det poängterar Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen.

Just nu pågår arbetet med att förnya de svenska upphandlingslagarna som en anpassning till ett nytt EU-direktiv. I remissvaret lyfter Konkurrensverket fram mer flexibilitet för upphandlande myndigheter och större möjligheter att ställa tuffare krav.

– Det är bra att det nu görs tydligt att upphandling är ett strategiskt verktyg för att nå samhälleliga mål. Det handlar till exempel att använda möjligheten att ställa krav som bidrar till ett hållbart samhälle. Det kan också handla om att använda innovationsupphandling eller att göra det möjligt för så kallade sociala företag att vara med i upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket framhåller i sitt svar att det i offentlig upphandling är möjligt att ställa hårda krav som går längre än den EU-harmoniserade lagstiftningen.

– Det finns inom ramen för upphandlingsreglerna stor frihet att bestämma vad som ska köpas in, men inte från vem, säger Dan Sjöblom.

Sedan den 1 juli har Konkurrensverket ansvaret för ett samlat nationellt upphandlingsstöd, där kommuner, landsting, statliga myndigheter och leverantörer kan få stöd och hjälp med tolkningar av de nya regelverken när de träder i kraft.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.