Trängselskatten i farozonen

Regeringsrätten upphäver kammarrättens avslag när det gäller upphandlingen i trängselskattmålet. Det innebär i korthet att staten måste vänta in kammarrättens slutgiltiga dom innan de kan agera i frågan. Bakgrunden är att Vägverket gett IBM i uppdrag att samordna tekniken för vägtullarna som skulle införas i augusti i år i och med att försöket med trängselskatt blev verklighet. Konkurrenten Combitech Consortium överklagade och länsrättens beslut blev att upphandlingen skulle göras om. Vägverket överklagade i sin tur det beslutet till kammarrätten som sedan avskrev målet. Nu anser dock regeringsrätten att kammarrätten har gjort fel och ärendet är i princip tillbaka på ruta ett igen. Vad det här kommer att innebära för införandet av trängselskatten vet ingen, men om hela förslaget inte läggs på is så blir skatten förmodligen försenad.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.