Totalförbud av kvicksilver utreds

Regeringen beslutat att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda hur ett totalförbud mot hantering av kvicksilver i Sverige kan utformas. Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska varor så långt det är möjligt vara fria från kvicksilver före utgången av 2003. Ett totalförbud i lagstiftningen med tidsbegränsade undantag skulle bättre motsvara miljökvalitetsmålet än dagens reglering. Redan idag finns en omfattande reglering av användning av kvicksilver, men fortfarande återstår en del användningar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.