Konvention om farliga kemikalier ratificeras

Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera Rotterdamkonventionen om export och import av farliga kemikalier. Syftet med konventionen är att ge kunskap om farliga kemikalier som är förbjudna eller som omges av stränga restriktioner. I huvudsak innebär konventionens regler att ett land som tar emot vissa farliga kemikalier måste informeras i förväg av exportlandet och dessutom godkänna importen. Märkning av ämnen som är förbjudna och starkt begränsade i exportlandet ska motsvara de krav som ställs för inhemsk användning. Konventionen omfattar idag 26 bekämpningsmedel och fem industrikemikalier. Arbete pågår med att lägga till ytterligare kemikalier. Konventionen träder i kraft 90 dagar efter att minst 50 parter ratificerat. Hittills har totalt 73 parter undertecknat och 47 ratificerat konventionen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter