Sverige ratificerar Rotterdamkonventionen

Regeringen beslutade idag att Sverige ska ratificera Rotterdamkonventionen om export och import av farliga kemikalier.

Syftet med konventionen är att skapa kunskap om farliga kemikalier som är förbjudna eller omges av stränga restriktioner. Reglerna innebär att ett land som tar emot vissa farliga kemikalier måste informeras av exportlandet och godkänna importen.

Konventionen omfattar idag 26 bekämpningsmedel och fem industrikemikalier. Arbete pågår med att lägga till ytterligare kemikalier.

Konventionen träder i kraft 90 dagar efter att minst 50 länder ratificerat denna. Idag har 73 länder undertecknat och 47 ratificerat konventionen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.