Ta vara på senaste miljörönen – 5 principer

Forskning Det bedrivs mycket forskning på miljöområdet men ofta används inte den nya kunskapen i praktiken. Fem faktorer behöver finnas på plats för ett gott kunskapsutbyte.

Det finns ett antal barriärer mellan forskningsvärlden och de som jobbar med miljöfrågor ute i olika verksamheter. När komplexa forskningsresultat ska översättas till konkreta åtgärder kan mycket gå fel. Mark Reed vid Birmingham City University har tillsammans med kollegor tittat närmare på vilka faktorer som behöver finnas på plats för ett gott kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker i olika typer av projekt.

1. Design. Det är viktigt att veta vad alla involverade vill uppnå med kunskapsutbytet och att dessa mål byggs in i projektet redan från början.

2. Representation. Vilka ska utföra forskningen och vilka ska använda resultatet? Representanter från båda dessa grupper behöver vara med från början i projektet.

3. Engagemang. Skapa en tvåvägskommunikation och bygg förtroende på lång sikt.

4. Snabba resultat. För att de som ska använda forskningsresultatet i vardagen inte ska lessna, se till att det fortlöpande kommer ut konkreta resultat som kommer till verklig nytta.

5. Reflektera och bibehåll. Ett bra kunskapsutbyte bygger på ett långsiktigt lärande. Utvärdera alltid projekten och försök lära av misstagen. Skapa också strategier för att hålla liv i de resultat ni fått.

Forskningen bygger på intervjuer med 32 personer från akademien, projektledare och verksamhetsutövare från 13 olika projekt. Här finns mer information om studien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.