Sweco ansöker om vetenskapliga klimatmål

klimat Ytterligare ett svenskt storföretag ansöker nu om vetenskapliga klimatmål, Science Based Targets (SBT). Det är Sweco som under våren utarbetat sina klimatmål och nu skickat in dem för granskning.

Sweco ansöker om vetenskapliga klimatmål
Mattias Goldmann, Sweco, signerar ansökan om vetenskapliga klimatmål. Foto: Sweco

Miljö & Utveckling har tidigare berättat om bland annat Scania, som fått sina klimatmål godkända enligt Science Based Targets. Nu har Sweco skickat in sina mål för granskning. Att få målen granskade har funnits med under hela våren, när koncernen utvecklat sina klimatmål.

– Så fort vi före årsskiftet beslutat om klimatmålet, bestämde vi också att söka SBT:s välsignelse. Det fanns i bakhuvudet under hela våren när vi i detalj utformat riktlinjerna för Sweco-ländernas färdplaner, och efter att ha stämt av processen med Sweco Groups audit committee i mitten av augusti började jag själva ansökningsprocessen, säger Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann.

Olika klimatmål i olika länder

Swecos klimatmål skiljer sig åt mellan de olika länder där företaget driver verksamhet. Den svenska delen ska vara klimatpositivt senast 2030. För koncernen som helhet gäller klimatneutralt senast 2040. Företaget beräknar och redovisar utsläppen enligt GHG-protokollet.

– En svaghet med Scope-metodiken är att vad vi gör i projekt som har annan huvudman inte räknas, till exempel om vi projekterar ny järnväg eller nya bostadsområden – det finns inget ”Scope 4”. Därför tog vi direkt initiativ till en arbetsgrupp för detta inom World Business Council for Sustainable Development. Jag kommer själv att leda arbetsgruppen och dit vi bjuder andra i samma situation – främst konsultbolag, säger Mattias Goldmann.

Vetenskapliga klimatmål har flera effekter

Att ansöka om att få sina klimatmål granskade och godkända har positiva effekter på annat än klimatutsläppen, poängterar han.

– Science Based Targets visar att vi menar allvar, att våra mål är konkreta och mätbara och att vi verkligen ser hur hållbarhet är affärskritiskt för oss. Dessutom bygger det stolthet hos oss på Sweco; när jag bad några kollegor att fotografera själva undertecknandet av SBT, utbröt spontana applåder på jobbet!

Hoppas på godkännande nummer 1000

Han hoppas att processen med godkännandet ska gå snabbt.

– I skrivande stund har 978 företag över hela världen godkänts av Science Based Targets. Jag tror att de kan hantera Sweco snabbt, eftersom vårt arbete är så i linje med Parisavtalet, och hoppas att vi blir nummer tusen lagom till Globala klimataktionsdagen den 25:e!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.