Svårt att få koll på mikroplast från vägar

FORSKNING VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har gått igenom kunskapsläget när det gäller hur mikroplaster sprids från vägar och däck. Slutsatsen är att kunskap saknas – vi vet för lite om hur de små plastpartiklarna sprids i naturen.

Svårt att få koll på mikroplast från vägar
Bildäck bidrar till att mikroplaster hamnar i naturen. Foto. StockAdobe

Mikroplaster är små plastpartiklar, som kan komma från till exempel bildäck. Plasterna sprids i naturen via vatten, luft och i marken. Vägar är en stor källa till mikroplaster, men det är svårt att veta vad som händer med de partiklar som uppstår. För att få bättre koll på det behöver de modeller som används för beräkningarna utvecklas. Det fattas också bra indata för emissionerna, alltså det som släpps ut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Svårt beräkna spridningen av mikroplaster

Nina Svensson, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI), förklarar varför sådana modeller är viktiga:

– Om vi hade modeller som var anpassade för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen, med bra indata i form av emissioner, så kunde vi beräkna hur och vart mikroplaster sprids i naturen. Det handlar till exempel om hur mycket som transporteras via floder till havet, och hur mycket som sedimenterar längs vägen.

Bättre koll på geografisk spridning

Forskarna skulle också ha bättre kunskap om var mikroplasterna finns, rent geografiskt, och om det finns risk för att de hamnar i grundvattnet.

– För tillfället vet vi inte så noga hur långt mikroplaster transporteras, och får förlita oss på mätningar på utvalda punkter. Detta är svårt att skala upp för att förstå omfattningen av problemet.

Många kunskapsluckor att fylla

Kunskapsläget är sämst när det kommer till spridning i mark. Där antar forskarna dock att spridningen går mycket långsamt.

Mer kunskap behövs också om hur mikroplasternas egenskaper förändras ute i naturen. Om de bryts ned, hur fort går det? Och vad händer om bioplasterna ansamlas?

Vilken av den forskning ni efterlyser är mest angelägen?

– Det är svårt att säga vad som är allra mest angeläget. Men en utveckling av hydrologiska modeller för att bättre kunna beräkna transport av mikroplast, och emissionsuppskattningar som indata till modellerna känns extra viktigt.

Varför är just mikroplast från däck och vägar intressant?

– Mikroplast från däckslitage bidrar till minst hälften av alla utsläpp av primära mikroplaster. Primära mikroplaster är plast som släpps ut i liten storlek, till skillnad från mikroplast som bildas av nedbrytning av större plast i naturen. Utöver detta bidrar mikroplast från slitage av väg och vägfärg också till en liten del till utsläppen, säger Nina Svensson.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.