Göteborg vill rena dagvatten från mikroplaster

MIKROPLASTER Mikroplaster sköljs ofta rakt ut från gatan till sjöar och vattendrag, eftersom regnvattnet inte passerar något reningsverk. Nu vill Göteborgs stad testa två olika metoder för att rena dagvatten från mikroplaster lokalt.

Göteborg vill rena dagvatten från mikroplaster
Göteborgs stad vill prova att rena dagvattnet från mikroplaster. Foto: StockAdobe

Göteborgs stad har fått 2,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att installera och utvärdera två olika metoder för att rena dagvatten från bland annat mikroplaster. Dagvattnet är det regnvatten som rinner från hårdgjorda ytor som tak, gator och torg ned i gatubrunnar. I de allra flesta fall fortsätter det sedan – helt orenat – rakt ut i sjöar eller vattendrag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Mikroplaster en av flera föroreningar

Helén Galfi, Göteborgs stad.

Vattnet bär med sig cigarettfimpar och annat skräp, men också partiklar från asfalt, bildäck och bilar.

– Vägtrafiken är den största anledningen till mikroplast och andra föroreningar i sjöar och hav, säger Helén Galfi, som är dagvattenspecialist på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Mätningar 2022

Hon berättar att målet är att anläggningarna ska stå klara under nästa år och att man kommer att kunna mäta åren 2021 och 2022.

– När anläggningarna är klart kan vi börja med mätningar där vi sätter in temporär provtagningsutrustning i inkommande och utgående dagvattenbrunn. Det blir troligen vid slutet av nästa år eller början av 2022. För att kunna utvärdera hur bra dessa anläggningar renar behöver vi ha mätningar från fler regntillfällen, under vår-/höstperioder, men såna kampanjer brukar pågå ett halvt år eller drygt ett år, säger Helén Galfi.

Få vägsträckor har rening idag

Enligt Göteborgs stad kommer så mycket som 50 procent av alla mikroplaster från trafiken. Det är få vägsträckor som har rening av dagvattnet.

– Vid vissa vägar finns diken och dammar, men merparten av vägarna i stan har rännstensbrunnar som leder vattnet direkt till Göta älv eller ett annat vattendrag, säger Helén Galfi.

Problemet känt sedan tidigare

Göteborgs stad har tidigare undersökt mikroplaster i dagvattenavrinning, vid Sahlgrenska och vid Gullbergsvass.

– I båda dessa områden har vi hittat tusentals mikropartiklar (från gummidäck, asfalt och plast) i dagvatten som förs ut direkt i recipientvatten tillsammans med andra föroreningar liksom metaller, miljögifter, olja, säger Helén Galfi.

Vid Sahlgrenska pågår redan bygget av en pilotanläggning där vattnet ska renas och kontrolleras.

Två lösningar ska utvärderas

Två olika tekniker kommer att testas i försöket på Hisingen i Göteborg. Det ena är ett så kallat kassettmagasin, som fördröjer vattnet, med ett filter som fångar upp föroreningarna. Det andra är en damm med växter där partiklarna förväntas sjunka till botten och fastna.

Halten av föroreningar ska mätas före och efter respektive filter. Förutom partiklar handlar det om bland annat metaller, olja och miljögifter.

Utvärderingen görs av Trafikkontoret och Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.