”Stort utrymme för att vara självkritisk”

Miljöarbete Att öka professionalismen i hållbarhetsbranschen när det gäller kommunikation, försäljning och kunskapsspridning. Det är strävan för den nystartade intresseorganisationen Hållbart Näringsliv.

”Stort utrymme för att vara självkritisk”

Hej Jesper Lövkvist, vd för Hållbart Näringsliv, vad är ni?

– Vi startade som företag med en idé om att jobba med kommunikation och strategiarbete för företag som vill bli bättre på hållbarhetsområdet. Det var viktigt för oss att driva det ur ett svenskt perspektiv då vi ser hållbarhet som en viktig konkurrensfördel på den globala marknaden. Vi vill också ha ett tydligare resultatfokus, att det hållbarhetsarbete som bedrivs faktiskt skapar avsedda effekter och affärsmässiga värden. Det finns utrymme för självkritik i ”hållbarhetsbranschen”. Gör vi det som ger mesta möjliga effekt eller det vi anser oss orka med och som vi kan fylla vår kommunikation med?

När vi började prata om detta märkte vi ett stort intresse från andra företag och sedan mitten av maj är Hållbart Näringsliv också en intresseorganisation som kommer att driva bland annat dessa frågor. Vi som företag kommer att erbjuda konsulttjänster inom kommunikationsområdet.

Vad är syftet med intresseorganisationen?

– Vi ska öka professionalismen i hållbarhetsbranschen genom att hjälpa andra bli bättre på att kommunicera, argumentera för och sälja hållbarhet. Vi vill arbeta för kunskapsspridning mellan de företag som är medlemmar och tror att man bör vara öppen och givmild. Vill man skapa bra business för egen del är det oerhört viktigt att som enad front jobba för att öka den totala hållbarhetsmarknaden.

Hur många medlemmar har ni hittills?

– För tillfället har vi runt 25 medlemmar och det är blandad kompott. Allt från mindre hållbarhetskonsulter till företag som arbetar med energieffektivisering och arkitektkontor. Startskottet för föreningen blir egentligen träffen den 2 juni då vi bjuder in till seminarium med temat Hur säljer man hållbarhet? Tanken är att hålla liknande träffar regelbundet framöver, initialt öppna för alla då det också innebär ett marknadsföringstillfälle för oss.

Det finns ju några företagssammanslutningar gällande hållbarhet, på vilket sätt skiljer ni er från dem?

– Jag tror den främsta skillnaden är att vi vill skapa en näringslivsorganisation där själva utgångspunkten är hållbarhet. Vår grundidé är att skapa mer gynnsamma förutsättningar och ökad konkurrenskraft för det svenska näringslivet. En annan viktig skillnad är att vi inte bara fokuserar på miljö utan på affärsmässig hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vad är Sveriges miljöchefers viktigaste uppgift och vad är de svenska vd:arnas viktigaste uppgift?

– För det första att på en grundläggande nivå ta ställning för hållbarhet som något eftersträvansvärt och helt nödvändigt. Det måste bli en naturlig del av företagskulturen. Frågan måste upp på styrelsenivå och placeras centralt i verksamheten. Allt annat är trams.

För det andra att säkerställa att de insatser man faktiskt gör är avsedda för och kan ge mesta möjliga effekt för de pengar, resurser, engagemang och tid man investerar. Faktiska hållbarhetsförbättringar kan skapa stora bestående värden långt bortom kapade kostnader eller ökad lönsamheten.

För det tredje säkerställ att resurser och organisation är på plats för att genomdriva de förändringar som ska göras.

Ditt bästa hållbarhetstips till näringslivet?

– Lär av andra, dela med er frikostigt, hitta samarbeten med både era konkurrenter och över branschgränser. Alla som tar hållbarhet på allvar har allt att vinna på att den hållbara marknaden växer. I det arbetet är din vassaste konkurrent din allra bästa vän.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.