Störst är också bäst på hållbarhetsredoviningar

Under 2008 redovisade nio av tio börsbolag och statliga bolag sitt hållbarhetsarbete. Bland börsbolagen är de stora företagen bäst, 95 procent lämnar hållbarhetsupplysningar. Sämre ställt är det med de medelstora bolagen. Där avstår nästan vart femte bolag från att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det visar Pricewaterhousecoopers årliga undersökning av svenska börsbolag på OMX Nordic Exchange och statliga bolags hållbarhetsredovisningar.

Av de bolag som fortfarande saknar någon form av hållbarhetsredovisning återfinns många av bolagen inom finanssektorn. Bland övriga börsbolag som inte lämnar hållbarhetsupplysningar är flera verksamma inom handels- och tjänstesektorn.

Från och med 2008 kräver regeringen att alla bolag med statligt ägande ska publicera hållbarhetsredovisningar baserade på de internationella riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och dessa redovisningar ska även vara bestyrkta av en revisor.

– Regeringens riktlinjer har fullt naturligt gett avtryck i redovisningarna. Så gott som samtliga undersökta statliga bolag, 98 procent, lämnar nu någon from av hållbarhetsredovisning. Men vi kan samtidigt konstatera att den sista pusselbiten saknas på flera håll. Nästan vart tredje statligt bolag låter fortfarande inte en revisor granska den hållbarhetsinformation som delges, berättar Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsspecialist inom Pricewaterhousecoopers.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.