Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Staten brister i skyddet mot exploatering av arbetskraft

Social hållbarhet Statens insatser mot grovt utnyttjande, exploatering, av arbetskraft har stora brister. Det konstaterar Riksrevisionsverket. Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket tycker att revisorerna gjort en bra rapport, och menar att alla beställare bör agera – genast.

Staten brister i skyddet mot exploatering av arbetskraft
Regeringen behöver agera mot exploatering av arbetskraft, enligt Riksrevisionen. Foto: StockAdobe

Exploatering av arbetskraft kan handla om mycket låg lön, orimlig och i värsta fallet brotten människohandel och tvångsarbete. Problemet är växande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Insatserna mot exploatering av arbetskraft har stora brister

Men trots det finner Riksrevisionen att statens ”insatser mot arbetskraftsarbetsexploatering har stora brister”. Så står det att läsa i presentationen av revisorernas rapport med titeln Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade.

Där står att läsa om många olika brister i. I de allra allvarligaste fallen kan arbetskraftsexploatering innefatta allvarligt utnyttjande eller tvång och betraktas som människohandel för tvångsarbete, tvångsarbete eller till och med slaveri. Riksrevisionen konstaterar att det trots det är närmste riskfritt att utsätta sina medmänniskor för det i Sverige.

Få fällande domar

Förfarandet är brottsligt. Men trots det har det bara blivit tre fällande domar de senaste femton åren. ”Sverige har fått återkommande kritik för sitt arbete med att utreda och åtala fall av människohandel” skriver revisorerna. Polis må upptäcka offer, men skickar ofta ändå inte ärendet vidare till åklagare.

Vissa missförhållanden, som att kräva betalning för en anställning, är inte ens straffbart i Sverige. Polis och åklagare kan inte ensamma få stopp för exploateringen. Men få andra myndigheter arbetar med problemet.

Vill att Arbetsmiljöverket samordnar

Revisorerna råder nu regeringen att låta Arbetsmiljöverket samordna arbetet för att komma till rätta med problemet. ”Arbetsmiljöverket som redan har tillträde till landets arbetsplatser och har kompetens på arbetsmiljöområdet.”, konstaterar rapporten som är undertecknad av Helena Lindberg, riksrevisor, och Yvonne Thorsén, projektledare.

En av dem som arbetat länge med saken är Arne Alfredsson, som är chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på just Arbetsmiljöverket. Han tycker att Riksrevisionsverket gjort en bra rapport som ger ett bra beslutsunderlag åt regeringen.

– Den ger en bra överblick av hur det ser ut och förmedlar en bild som är mycket, mycket intressant, säger Arne Alfredsson.

Utländska medborgare drabbas oftast

Han tror att bakgrunden är globaliseringen, med ökad rörlighet av både varor och människor. De som drabbas är oftast utländska medborgare. När verkets inspektörer och representanter för polis och skatteverk gjort kontroller har de upptäckt människor som arbetar fast de inte ens har uppehållstillstånd, och då än mindre tillstånd att arbeta. Det gör dem extra sårbara för utnyttjande.

Hur myndigheten ska agera utifrån det nya förslaget från revisorerna är för tidigt att säga. Myndigheten måste först fundera på saken, innan han kan säga något om ändrat arbetssätt. Men en sak är redan beslutad.

– Vi ska utbilda alla våra inspektörer så att de blir bättre på att upptäcka arbetskraftsexploatering, säger han.

”Agera genast!”

Fakta

Varningssignaler – så upptäcker du utnyttjande av arbetskraft

Arbetskraft sover på arbetsplatsen eller i bristfälligt boende

En tredje part för personens talan när hen utfrågas

Personen visar tecken på att vara kontrollerad

Talar inte det lokala språket

Känner inte till platsen där hen arbetar eller bor

Verkar hysa misstro mot myndigheter

Personen visar oro eller rädsla vid kontakt och verkar sakna möjlighet att kommunicera fritt

Låg eller ingen ersättning alls för arbetet.

Källa: Arne Alfredsson

Men det finns mer att göra än så. Han menar att de som arbetar på företag både kan och bör agera genast.

– Alla beställare bör till exempel förvissa sig om att de företag de anlitar använder sig av folk som har rätt att vara här i Sverige och att de erbjuds de villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden, säger Arne Alfredsson.

Dolt problem

Många har missat att göra något åt problemet under mycket lång tid, decennier till och med.

– Men det finns alltid tid att göra om och göra rätt, säger Arne Alfredsson.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.