Ställ krav på belysning och spara miljoner

Möjligheten att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem i den offentliga sektorn är stor. Nu släpper Miljöstyrningsrådet nya kriteriedokument för den som vill ställa miljökrav vid upphandling av belysning.

I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att den offentliga sektorn har mycket föråldrade belysningssystem. Här finns stora pengar att spara. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara 350 miljoner kronor per år. Om liknande investeringar skulle göras i vården skulle man spara 252 miljoner kronor, enligt Miljöstyrningsrådet.

Nu släpper de ett nytt hjälpmedel som ska hjälpa offentlig sektor att ställa krav på belysningen i upphandlingar. Kraven gäller ämnen i produkter, energieffektivitet och livscykelkostnader. De följer de regleringar som finns, exempelvis ekodesign, men går längre än lagen.

– Dagens utbytestakt är låg – det tar minst 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Fler upphandlare behöver ställa krav för att minska kostnaderna och energianvändningen långsiktigt”, säger Annie Stålberg, projektledare för gruppen som utarbetat kriterierna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.