Solel kan bli effektivare men lönsamhet saknas

Forskning Forskning från Chalmers visar att förlusterna i elsystemen kan minska med 30 procent om den som har solceller även driver till exempel sin värmepump på likström. Men det handlar om små besparingar, som inte kan motivera investeringen i dagsläget.

Solel kan bli effektivare men lönsamhet saknas
Likström har testats i forskningsvillan hos Rise i Borås.

Forskare har provkört ett villasystem med solceller och batterilager i kombination med värmepump och ventilation som drivs med likström istället för den vanliga växelströmmen.

Studien, som genomförts i Rises forskningsvilla i Borås, visar att det går att minska förlusterna med 30 procent. Det hänger ihop med att solcellerna alstrar likström, som i vanliga fall konverteras till växelspänning och sedan tillbaka till likström i apparaterna, en omvandling som kostar energi.

Patrik Ollas, Rise.

– Faktum är att många av dagens hushållsapparater drivs med likström i slutändan. Så den växelström som kommer från vägguttaget omvandlas i apparaterna till likström i slutändan. Målet med projektet var att visa på vilka energibesparingar man kan få genom att istället försörja huset internt med likström, i kombination med likströmskällorna solel och batterilager, säger Patrik Ollas, som gjort studien.

Lyckades minska förlusterna

Han berättar att det var enkelt att modifiera både ventilationsaggregatet och värmepumpen som användes i projektet.

Men även om han lyckades minska förlusterna med hela 30 procent, så handlar det fortfarande om ganska få kilowattimmar. För den mycket energieffektiva forskningsvillan beräknades det bli 140 kWh per år, för ett vanligt hus något mer.

140 kWh per år i besparing – är det tillräckligt för att motivera investeringen i ett likströmssystem i villan?

– Tyvärr är det väl inte det idag skulle jag säga. Men ett av syftena var att demonstrera att det fungerar att modifiera produkter för likström. Det visade sig vara förvånansvärt enkelt att konvertera, säger Patrik Ollas.

Blir ett Moment 22

Han menar att det blir ett Moment 22. Den som funderar på att skaffa ett likströmssystem har inga produkter att välja på, och leverantörerna kan inte ta fram produkter när efterfrågan saknas.

– Det krävs också att produkterna modifieras för att kunna drivas direkt på likström. Idag finns det få produkter på grund av liten efterfrågan och liten efterfrågan på grund av få produkter. Men, vi hoppas att detta projekt kommer att väcka ett intresse att titta närmare på likström som en lösning i framtida byggnader, framförallt när vi ser att antalet solel- och batteriinstallationer ökar, säger Patrik Ollas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.