Rätt placerad termometer kan minska energinotan

Energieffektivisering En enkel uppfinning kan minska energinotan i svenska livsmedelsbutiker. Forskare vid Chalmers har nämligen upptäckt att termometrarna i moderna butikskylar och -frysar är systematiskt felplacerade och bidrar till stort energislöseri.

Rätt placerad termometer kan minska energinotan
Många butikskylar drar onödigt mycket energi. Foto: Stock Adobe.

Tommie Månsson är nybliven doktor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. I avhandlingen har han tittat på hur livsmedelsbutiker kan fungera som virtuella batterier genom att balansera tillgång och efterfrågan på el i nätet.

Under ett experiment snubblade han av en tillfällighet över något märkligt. De termometrar som reglerar kylan i moderna butikskylar och -frysar visade sig nämligen vara generellt felplacerade, vilket gör att onödigt mycket kyla genereras.

Tommie Månsson, Chalmers.
Tommie Månsson, Chalmers.

– När man gick över från öppna diskar så missade man att omplacera den termometer som mäter luften som går ut genom dörren i kylen eller frysen. Eftersom termometern placerats för nära dörren så verkar luften som går ut vara varmare än den faktiskt är, säger Tommie Månsson.

Det får till följd att kylen eller frysen sänker temperaturen mer än nödvändigt och drar onödigt mycket energi.

Minskad energinota

När forskarna istället flyttade termometern till en lämpligare position för att få en mer korrekt temperatur resulterade det i minskad energinota. I genomsnitt drog kylen eller frysen ungefär fem procent mindre energi tack vare omplaceringen.

– Det här har flera klimatmässigt positiva effekter, säger Tommie Månsson. Temperaturen på luften som går in är inte lika avgörande och man kan hålla en jämnare temperatur, vilket leder till energieffektivisering. Dessutom minskar uppvärmningsbehovet när kylar och frysar inte kyler av inomhusluften lika mycket som tidigare.

Patenterad hållare

Upptäckten har resulterat i ett EU-patent för en hållare som gör termometern lätt att flytta och placera om. Pilottester av hållaren har gjorts hos den tyska butikskedjan Rewe, som visat på en tydligt minskad energianvändning och energinota.

Genom att flytta 6 519 termometrar i 454 livsmedelsbutiker sparades ungefär 18 900 ton koldioxid.

Potential i Sverige

I Sverige finns omkring 3 200 livsmedelsbutiker där temperatursensorerna potentiellt är felaktigt placerade. De svenska livsmedelsbutikerna står för tre procent av Sveriges totala elförbrukning, varav kyl och frys står för cirka hälften.

Att utrustningen skulle kunna bli ännu energieffektivare skulle alltså kunna få stor betydelse för att minska energianvändningen och därmed minska koldioxidutsläppen. Trots det har de svenska butikerna ännu inte visat intresse för uppfinningen.

– Man tycker nog helt enkelt inte att det är ett problem. Tidigare hade butikerna öppna kyl- och frysdiskar. När man satte på dörrar och luckor så mer än halverades energianvändningen. Det är en fantastisk förbättring och många har nog nöjt sig med det, konstaterar Tommie Månsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.