-->

Flytande ackumulatortankar och saltlager vinnare i finländsk energitävling

Innovation Helsingfors stora innovationstävling för en fossilfri värmeförsörjning är avgjord. Prissumman på en miljon euro delas mellan fyra vinnare, varav en är svensk.

Flytande ackumulatortankar och saltlager vinnare i finländsk energitävling
Kolet ska bort från Helsingfors. Foto: Helsinki Marketing Jussi Hellsten

Helsingfors vill bli fossilfritt så snabbt som möjligt, och utlyste därför förra året en global innovationstävling. Målet är att få bort kol från stadens uppvärmning och prissumman sattes till en miljon euro. Staden har också deklarerat att man inte vill bli beroende av att elda biomassa.

– Vi förväntade oss inte en enda lösning som skulle lösa hela pusslet. Istället har vi nu ett brett utbud av lösningar, som kommer att hjälpa inte bara Helsingfors utan också andra innovativa städer som letar efter värmelösningar, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori i ett uttalande.

Många ville lösa utmaningen

Totalt kom det in 252 förslag från 35 länder.

Här är de fyra vinnarna:

Beyond Fossils

Förslaget, som kommer från finländska VTT, gäller en marknadsplats för fossilfri värme. Genom återkommande auktioner på ”ren” värme ska de bästa energikällorna premieras. Förslaget ska leda till att de billigaste energikällorna används först, och Helsingfors stad ska besluta om vad som anses vara ”ren” energi. I dagsläget skulle det först och främst handla om värmepumpteknik och att ta tillvara befintlig restvärme.

Mer om förslaget hittar du här.

Hive

Bakom Hive står ett internationellt team med deltagare från bland annat Frankrike, Danmark och Finland. Enligt förslaget ska upp till 50 procent av stadens energibehov kunna hämtas från Östersjön genom värmepumpteknik. Storskalig solvärme och energilagring är två andra komponenter i ett system som kopplas till fjärrvärme. Genom att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet ska det lämpa sig bättre för värmepumpar. Aktörerna bakom Hive konstaterar att det även kommer att krävas åtgärder hos de som köper värmen, alltså fastighetsägarna.

Mer om förslaget finns här.

Smart Salt City

Bakom detta förslag står svenska aktörer: SaltX Technology och Rebase Energy. Även här spelar solenergi och värmepumpar en viktig roll som energikällor. Men till skillnad från Hive ska en annan lagringsteknik (Enerstore) där värme lagras i salt användas, och kombineras med AI och optimeringsverktyg för att få ett så effektivt system som möjligt.

Mer om förslaget finns här.

The Hot Heart

Bakom detta förslag står ett internationellt team med deltagare från Italien, Finland, Tyskland och Storbritannien. Även här är det fossilfri el som ska stå för energin. Lagringssystemet som föreslås bygger på 10 enorma ackumulatortankar som ska flyta i vattnet. Ackumulatortankarna ska innehålla havsvatten, som värms upp av olika energikällor. Fjärrvärmesystemet används för att distribuera värmen.

Det är rejäla ackumulatortankar som ingår i förslaget, varje cylinder skulle ha en diameter på 225 meter och totalt skulle de rymma 10 miljoner kubikmeter. Men det här teamet har inte nöjt sig med att lösa uppvärmningsfrågan utan framhåller också andra möjligheter som energilagret för med sig. Till exempel skulle man kunna ha tropiska skogar och badhus på toppen av de varma cylindrarna.

Mer information om förslaget finns här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.