Svenska företag halkar efter i affärsetik

Social hållbarhet Företags arbete standarder för integritet och affärsetik ökar globalt. I Sverige går dock utvecklingen långsammare och bara 42 procent av svenska företag har processer för att hantera rapporterade oegentligheter. Det visar en ny rapport.

Svenska företag halkar efter i affärsetik
Foto: Adobe Stock

I revisionsjätten EY:s nya ”Global Integrity Report” har över 5500 styrelsemedlemmar, chefer och anställda i 53 länder svarat på frågor om sin organisations arbete med integritet och affärsetik, till exempel fusk och bedrägeri inom organisationen, brister i dataskydd och säkerhet, oegentligheter i finansiella rapporter och bokföring, mutor och korruption eller överträdelser av regler och förordningar.

Undersökningen visar att 49 procent av företagen globalt upplever att deras standarder för integritetsarbete förbättrats de senaste två åren. Bara 6 procent av de tillfrågade organisationerna upplever att nivån på integritetsarbetet försämrats.

Går långsammare i Sverige

I Sverige går dock förbättringstakten långsammare och här är det bara 37 procent som upplever att nivån förbättrats. Endast 42 procent av svenska de organisationerna har processer för att hantera rapporterade oegentligheter. 43 procent av de anställda i Sverige har också upplevt påtryckningar för att avstå från att rapportera oegentligheter. Enligt studien erbjuder dock 54 procent av de svenska företagen utbildning i etik och integritet till sina anställda, vilket är högre än det globala snittet på 43 procent.

I den svenska delen av studien framgår det att 80 procent av respondenterna upplever att de kan rapportera incidenter utan rädsla för negativa konsekvenser, högre än det globala snittet på 68 procent. Endast 14 procent av de svenska organisationerna uppger att de har haft en seriös incident de senaste två åren, jämfört med 21 procent globalt.

Svenska chefer tycks ha lättare att komma undan med etikbrott. 25 procent av de svenska respondenterna anser att chefer eller högpresterande oftare kommer undan med oetiskt beteende. Endast 13 procent av svenska respondenter säger att deras chefers ersättning påverkas negativt av etiska regelbrott, vilket kan jämföras med 21 procent globalt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.