Nytt verktyg mäter fastighetens sociala hållbarhet

Hållbart Samhällsbyggande Nu kommer Sindi, en digital plattform som mäter, följer upp och jämför det sociala hållbarhetsarbetet med en fastighet. Sindis vd Poyan Katebi förklarar för Hållbart Samhällsbyggande hur det funkar.

Nytt verktyg mäter fastighetens sociala hållbarhet
Poyan Katebi, vd på Sindi. Foto: Sindi/ Adobe Stock

Nu lanseras verktyget Sindi, Social Index for Improvement, en digital plattform som gör det möjligt för fastighetsbolag att mäta, följa upp och jämföra sitt sociala hållbarhetsarbete med andra. Med verktyget vill skaparna, Brunswick Real Estate, Infostat och Ramboll Management Consulting, etablera en standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen.

– Sindi är ett digitalt verkgyg som ska hjälpa fastighetsägare att på ett enkelt sätt kunna mäta sitt sociala hållbarhetsarbete på riktigt. Här kan användaran gå från stora styrdokument till att använda interna och externa data och få fram något som vi kallar en Sindi-score, en poäng som värderar den sociala hållbarheten i en fastighet. Poängen kan också jämföras med hur det ser ut på liknande områden i Sverige, säger Poyan Katebi som är vd på Sindi.

Verktyget Sindi använder både externa och interna datapunkter för att skapa en objektiv och verifierbar metod som understödjer både utveckling och finansiering. För att betygsättningen ska bli rättvisande tar man hjälp från forskningsinstitutet Rise.
– Det är lätt att sätta betyg, men det måste ju på något sätt vara vetenskapligt också.

Poyan Katebi, som har över tio års erfarenhet inom samhällsfrågor och fastighetsbranschen, konstaterar att varje fasighet är unik och att dess sociala hållbarhet till stor del handlar om vilka som är dess hyresgäster.

– För att skapa social hållbarhet i en fastighet eller ett fastighetsbestånd så måste man börja från grunden och ta reda på vad man har på plats. Hur ser det till exempel ut med andrahandsuthyrningen? Hur ser det ut i området med blåljusutryckningar? Finns det ett lokalt fastighetskontor? Vad tycker hyresgästerna? Och så vidare. Utifrån det kan man sedan jobba vidare. Alla fastighetsägare behöver troligen jobba med någonting.

Sociala områdesrapporter

För att använda Sindi lägger fastighetsägaren information och svarar på ett antal frågor som skapar en övergripande bild. Därefter läggs en del fastighetsdata till för att skapa fastighetens Sindi-poäng. I Sindi finns också det Poyan Katebi beskriver som social områdesrapporter.

– Det är granulära rapporter som med en radie på ungefär 500 meter visar hur blåljusutryckningar och liknande ser ut i området. Här ges en tydlig bild av vad som händer i det område där fastigheten ligger. Områdesrapporterna gör det också möjligt för fastighetsägare med spridda bestånd att prioritera det sociala hållbarhetsarbetet bland fastigheterna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.