Skiffergas hot mot världens vattenreserver

Vatten Boomen för skiffergas kan leda till vattenbrist. Tekniken är vattenintensiv och det vatten som används vid skiffergasbrytning går i princip inte att rena.

Skiffergas hot mot världens vattenreserver
Flickr

Tekniska genombrott och stora fyndigheter gör att skiffergasen kan rita om hela den globala energikartan. USA är i full fart med att bryta sina reserver och många andra länder kikar med intresse på tekniken eftersom brytning av skiffergas sänker priset på energi, minskar beroendet från omvärlden och skapar nya arbetstillfällen. Men tekniken är omtvistad och många länder tvekar. Ett av problemen är teknikens vattenintensitet.

För att komma åt den inkapslade skiffergasen måste berget spräckas sönder. Det gör man genom att borra en mängd små hål rakt ned i marken. Från dem borrar man sedan horisontella kilometerlånga håll som sedan under högt tryck fylls med en blandning av vatten, sand och kemikalier. Det går åt ungefär 16 000 kubikmeter vatten per borrhål, även om det kan variera.

Svårt att rena

Det stora dilemmat är att det använda vattnet är mycket svårt och kostsamt att rena från de kemikalier som används i processen, vilket gör att det oftast går förlorat för andra användningsområden. Insynen kring vilka kemikalier som används i vattenblandningen är också mycket begränsad, även om det på senare tid kommit forskningsresultat som tyder på en ökad risk för ohälsa bland dem som exponeras.

–Vi vet inte idag hur kemikalierna påverkar ekosystemet och människors hälsa och hur stor risk det är att vattnet kommer i kontakt med grundvattentäkter för dricksvatten, säger Andreas Lindström på Stockholm International Water Institute, SIWI som är delförfattare till rapporten Shale Gas and Hydraulic Fracturing – Framing the Water Issue.

Skärmdump 2014-09-02 15.40.28

Vattenmängden är förstås också ett problem. Det är inte ovanligt att skiffergasen finns i områden där det redan råder vattenbrist.

–Risken är stor att man anstränger grundvattenmagasin, det blir en ny dimension i den redan existerande vattenproblematiken, konstaterar Andreas Lindström.

För även om brytning av skiffergas inte är lika vattenintensiv som exempelvis jordbruket kommer det att få betydelse om fler väljer att satsa. Trycket på de redan utsatta vattenreserverna ökar ytterligare, särskilt eftersom vattnet blir så förorenat att det inte kan komma tillbaka in i det vanliga kretsloppet igen.

– Det blir en nettoförlust och en ökad exploatering som kan bidra till att vattenbrist uppstår på olika platser.

Fakta

Skiffergas

Skiffergas är en fossilt lagrad men naturligt förekommande naturgas som är bunden i små porer i skifferlagren. Den finns över hela världen men har tidigare varit svår att ta till vara på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Nu har nya utvinningsmetoder öppnat upp för skiffergasen. Mellan 2004 -2007 ökade skiffergasutvinningen med 60 procent. Fortfarande är exploateringen i sin linda, men många spår att detta kan blir den största förändringen av den globala energikartan sedan kärnkraften kommersialiserades.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.