Energieffektivisering i Nässjö en lönsam affär

Energi Nässjö kommun i Småland har på tre år sänkt energiförbrukningen i sina kommunala fastigheter med 20 procent.

Energieffektivisering i Nässjö en lönsam affär

Totalt handlar det om 60 kommunala byggnader där man genom att modernisera underhåll av fastigheterna lyckats sänka energi- och vattenförbrukningen samt underhållskostnaderna med 20 procent. Det motsvarar fyra miljoner kronor per år.

I dag är fastigheterna uppkopplade mot ett intranät och övervakas av driftspersonalen via ett centralt system. För de som vistas eller bor i husen har projektet inneburit ett förbättrat inomhusklimat.

– Så här långt har projektet överträffat våra förväntningar. Vi har minskat både våra energikostnader och vår miljöbelastning, säger Fredrik Lindgren, byggnadschef i Nässjö kommun.

Satsningen görs i samarbete med Schneider Electric genom ett så kallat EPC-projekt (Energy Performance Contracting), vilket innebär att Schneider Electric garanterar att hela investeringen på 30 miljoner kronor kommer att återbetalas via energibesparingar inom 13 år.

Några åtgärder:

  • Fastigheterna har kopplats upp mot kommunens intranät, vilket gör det möjligt att se hur en fastighet mår i realtid. Driftpersonalen kan övervaka och styra temperaturen, värmepumpar och ventilationen i enskilda lokaler dygnet runt. Systemet gör också att personalen mycket lättare kan hitta läckor i värmesystemet.
  • Tilläggsisolering.
  • Injustering av värmesystem samt installation/ byte av termostater och radiatorventiler.
  • Oljepannor har ersatts med värmepumpar.
  • Installation av närvaro/frånvarodetektorer samt byte till energisnålare armaturer och ljuskällor.
  • Installation av vattensparlatorer.
  • Ventilationen har anpassats efter verksamheten, till exempel reduceras luftflödena då ingen är i lokalerna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.