Sjöfartens utsläpp kan ingå i handel med utsläppsrätter

Sjöfartsverket har, tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Statens institut för kommunikationsanalys redovisat ett regeringsuppdrag om handel med utsläppsrätter för svavel och kväveoxider där sjöfarten ingår.

Sjöfartens utsläpp av svavel och kväveoxider är stora och det finns ett stort behov av ytterligare åtgärder, konstaterar utredarna i rapporten. Ett utsläppshandelssystem, infört för Östersjön och Nordsjön, kan enligt utredningen bidra till att minska utsläppen med flera hundra tusen ton svavel och kväveoxider per år. Utsläppsminskningarna kan också ske till jämförelsevis mycket låga kostnader.

Rapporten beskriver dels hur ett sjöfartsinternt handelssystem kan utformas och dels hur gemensamma system för sjö och land kan konstrueras.

Utredningen tar inte ställning till om handel med utsläppsrätter bör införas eller till hur ett handelssystem i så fall bör se ut, men däremot konstateras att det är tekniskt möjligt att hantera och administrera ett handelssystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.