Överflöd av utsläppsrätter 2006

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har presenterat uppdaterade uppgifter för svenska anläggningar som ingår i EUs utsläppshandel. Siffrorna visar att de släpper ut mindre koldioxid jämfört med de utsläppsrätter de tilldelats.

Enligt preliminära siffror för 2006 motsvarar utsläppen från de svenska anläggningar som ingår i utsläppshandeln 19,7 miljoner ton koldioxid. För 2006 har utsläppsrätter motsvarande totalt cirka 22,5 miljoner ton koldioxid tilldelats. Siffrorna är preliminära eftersom alla företag ännu inte har redovisat sina utsläpp.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.