”EU-förslag om flyget riskerar öka klimatpåverkan”

I ett remissvar till regeringen skriver Naturskyddsföreningen att EU-kommissionens förslag om att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter för koldioxid riskerar att öka klimatpåverkan istället för att minska den.

Föreningen förklarar sin inställning med att det inte bara är koldioxid som påverkar klimatet. På höga höjder påverkar också utsläppen av vattenånga och kväveoxider klimatet genom att öka växthuseffekten.

För att flygets utsläpp ska hanteras på samma sätt som utsläpp från industrier och kraftverk krävs därför minst tre utsläppsrätter för varje ton koldioxid som släpps ut, men någon sådan multiplikator finns inte med i EU-kommissionens förslag, skriver Naturskyddsföreningen.

Föreningen föreslår också att regeringen bör driva kravet på att flyget inte ska ingå i samma system som industrin utan istället få ett eget slutet system, där flygbolag endast kan köpa utsläppsrätter från andra flygbolag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.