Industrins utsläpp av växthusgaser ökar

De rapporterade utsläppssiffrorna för svenska företag i EUs handelsystem 2006 visar ett överskott på drygt 2,5 miljoner ton koldioxid jämfört med den tilldelade mängden utsläppsrätter. Det uppger Naturvårdsverket.

Gemensamt för många branscher är att en fortsatt övergång skett till biobränsle, men också att vissa effektiviseringsåtgärder genomförts. Men svenska energi- och industriföretag släppte ändå ut 500 000 ton mer koldioxid totalt under år 2006 jämfört med år 2005, konstaterar Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.