Hushållsavfallet minskar

Hushållsavfallet fortsätter minska, det visar Avfalls Sveriges prognoser.

Hushållsavfallet minskar

Mängden hushållsavfall har minskat för andra året i rad, men än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser av nedgången menar Avfall Sverige. Förra året uppgick mängden hushållsavfall till drygt fyra miljoner ton. Det är en minskning med nästan tre procent jämfört med 2009. Varje svensk ger nu upphov till 463 kilo hushållsavfall. 2009 var siffran 480 kilo och de två åren dessförinnan 500 kilo.

Förra året deponerades en procent av hushållsavfallet, en minskning med 33 procent jämfört med året innan. Nästan hälften går till material- eller biologisk återvinning. Avfall Sverige konstaterar att Avfallstrenden är just en trend och prognosen bygger på uppskattade mängder förpacnkningar och tidningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.