-->

Så mycket förnybart ska in i bensinpumpen

transport Nu har regeringen aviserat hur den så kallade reduktionsplikten ska se ut framöver. Målet är 28 procent för bensin 2030 och 66 procent för diesel. Dessutom införs reduktionsplikt för flyget.

Så mycket förnybart ska in i bensinpumpen
Foto: Adobe Stock

Reduktionsplikt handlar om att tvinga fram en inblandning av förnybart bränsle i det fossila. Genom att stegvis öka andelen förnybart minskar de fossila koldioxidutsläppen från trafiken. Nu har regeringen meddelat hur den tänker sig att reduktionsplikten ska utvecklas framöver.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nästa år blir det en reduktionsnivå med 6 procent för bensin och 26 procent för diesel. Nu gäller 4,2 procent respektive 21 procent.
2030 ska andelen vara betydligt högre: 28 procent för bensin och 66 procent för diesel. Beskedet välkomnas av Svebio, som menar att det är bra med långsiktiga besked och att nivåerna kan justeras uppåt senare.

Nytt: Reduktionsplikt för flyget

Flyget har hittills inte haft någon reduktionsplikt, utan de som tankat biobränsle har gjort det på eget initiativ. Men från och med nästa år ser det ut att bli ändring på det, när flyget får en reduktionsplikt på 0,8 procent. 2030 ska reduktionsplikten för flyget vara 27 procent, vilket är i linje med Maria Wetterstrands utredning av flygets klimatpåverkan.

Inte tillräckligt

Maria Wetterstrand överlämnade sin utredning till regeringen i mars förra året. Hon sade då att detta skulle innebära att flygets utsläpp börjar minska 2025, och var tydlig med att detta inte räcker för att nå IPCC:s mål.

– För att klara IPCC behöver utsläppen minska med 50 procent och då behöver vi göra mer än det här för flygets del, sade hon.

Utredningens förslag utöver reduktionsplikten var bland annat stöd för anläggningar för biobränsleproduktion, system för klimatredovisning av långväga resor och ett tydligt klimatmål för flyget.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.