Regeringen satsar på elvägar

Transport Elvägar ska halvera utsläppen från tung trafik. Det hoppas regeringen, som ger Trafikverket i uppdrag att planera en utbyggnad av elvägar fram till 2035. Totalt ska 3 000 kilometer väg elektrifieras. Dessutom inrättas en elektrifieringskommission som domineras av industrin.

Regeringen satsar på elvägar
Regeringen vill satsa på elvägar. Foto: StockAdobe

Regeringen har presenterat en satsning på elektrifiering av tung trafik. Satsningen omfattar en utbyggnad av elvägar, att behoven av snabbladdning för tung trafik undersöks samt en kommission för elektrifiering som leds av infrastrukturministern. Kommissionen ska också titta över möjligheterna till vätgasdrift. Dessutom tillsätts en utredning, som ska titta närmare på reglering av elvägar och hur de ska finansieras.

Brukarna får betala elvägarnas underhåll

En utgångspunkt är enligt regeringen att kostnaden för drift och underhåll ska finansieras, åtminstone till en del, av brukarna. Själva elvägsbygget ska däremot väghållaren, i det här fallet staten, stå för.

Trafikverket får i uppdrag att ta fram en plan för hur elvägarna ska byggas ut, och enligt regeringens antaganden skulle utbyggnaden handla om cirka 2 000 kilometer till år 2030 och ytterligare 1 000 kilometer till 2035. Syftet är att misnka utsläppen från vägtrafik för att kunna nå miljömålen. En kvalificerad gissning är att motorvägen mellan Malmö och Göteborg (Oslo) står högt upp på prioriteringslistan, då en stor del av klimatutsläppen sker där.

Trafikverkets plan ska vara klar och redovisas för Regeringskansliet senast 1 februari 2021.

Industritung kommission

Elektrifieringskommissionen är en annan del av paketet. Den ska enligt regeringen ”identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet”.

Kommissionen, som ska jobba fram till slutet av 2022, har 16 ledamöter och är industritung. Här finns bland annat Jesper Wigardt, Northvolt, Henrik Henriksson, Scania, Niclas Mårtensson, Stena Line och Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution.

Staten representeras av infrastrukturminstern och Anna Pettersson och Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektörer i Region Västerbotten respektive Region Skåne. Några kommunrepresentanter finns inte med i kommissionen, och inte heller några representanter för forskarvärlden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.