Så kan livsmedelssvinnet minska

Det förekommer svinn i alla delar av livsmedelskedjan och det produceras mer livsmedel än vad som konsumeras. Tydligare information, bättre råvaror och mer statistik kan minska svinnet enligt en ny rapport.

Det är Naturvårdsverket som presenterar en ny rapport med åtgärder för att minska svinnet. En bedömning är att hushållen svarar för det enskilt största flödet av svinn av livsmedel, men att merparten uppstår hos professionella aktörer i kedjan som livsmedelsindustri, livsmedelsgrossister, matvarubutiker, storkök och restauranger.

Möjligheter att minska svinnet av livsmedel hos restauranger är exempelvis planerade inköp, att föra statistik över antal gäster och serverade personer, köpa in råvaror av hög kvalitet, hantera livsmedlen rätt, informera personal om svinnets miljöpåverkan.

För storkök och skolkök presenteras förslag som att ha tillagningskök istället för mottagningskök eftersom det då är lättare att anpassa portioner till antal elever, ge eleverna möjlighet att påverka skollunchen, ta hänsyn till elevers frånvaro, använda färska råvaror istället för halvfabrikat och omvandla överbliven mat till något annat dagen efter.

Fortsatt utredning

För butiker finns stora möjligheter att minska svinnet genom bättre hantering av exempelvis kylvaror som frukt och grönt, exponera varor med sämre datum och sälja varor med korta datum för rabatterade priser istället för att kasta dem.

Grossister och leverantörer kan bidra genom att säkerställa avtal om returer med butiker och ha en god timing i leveranserna till kunderna. Livsmedelsindustrin kan i sin tur minska svinnet genom att bättre följa upp materialflöden i verksamheten, förbättra hygienen och förbättra rutiner för maskiner.

Åtgärder som presenteras för hushållen är bland annat planerade inköp, bättre kontroll av datum, att tömma förpackningarna noggrannare, använda råvaror av hög kvalitet och satsa på bättre förvaring.

Naturvårdsverket kommer att göra en utredning utifrån rapporten för att se hur de och andra myndigheter kan bidra till en mer resurssnål livsmedelshantering.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.