Så kan koldioxidutsläppen minska

Det finns stor potential att minska mängden utsläpp av växthusgaser från hushållsavfall enligt en rapport från European Environment Agency, EEA.

Så kan koldioxidutsläppen minska

De 27 EU-länder som undersökts i studien kan tillsammans minska sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med med 78 miljoner ton till 2020- eller 1,53 procent av 2008 års utsläppen.

Återvinning och återanvändning samt att minska mängden avfall som går på deponi där det sedan ligger och släpper ifrån sig metangas, är två viktiga delar för att minska utsläppen av växthusgaser. Författarna till rapporten Waste opportunities – Past and future climate benefits from better municipal waste management in Europe, har tagit fram tre olika scenarier för utsläppsnivåer 2020 som visar vilka möjligheter som finns och hur mycket utsläppen minskar beroende på vilka åtgärder som genomförs.

Generellt ökar avfallsmängderna över hela EU. En genomsnittlig europé genererade 468 kilo kommunalt avfall 1995. 2008 var siffran 524 kilo.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.