Återvinna mindre och bränna mer

Dagens avfallshantering är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Istället för att styras av avfallshierarkin - förebygga, återvinna, förbränna, deponera - så bör avfallet hanteras utifrån lokala förutsättningar. Det menar nationalekonomerna bakom en ny rapport.

Återvinna mindre och bränna mer, det är en möjlighet som bör tas i beaktande enligt Robert Lundmark och Eva Samakovlis, nationalekonomer och författarna bakom den nya rapporten ”Avfall – återvinna, bränna eller slänga?” från Studieförbundet näringsliv och samhälle.

Dagens avfallshantering baseras på att i första hand försöka minimera mängden avfall, i andra hand återvinna, i tredje förbränna och i sista hand deponera avfall. Men eftersom förutsättningarna varierar mellan olika områden så bör till exempel befolkningstäthet och närhet till pappersbruk påverka hur avfallet hanteras, menar rapportförfattarna. På så sätt ska en optimal samhällsekonomisk återvinningsnivå kunna uppnås.

Om systemet ställs om så som författarna föreslår, så kommer dagens avfallshierarki endast användas som en grov indikator för hur avfallet ska hanteras. För att finjustera hanteringen föreslås en avfallsskatt i kombination med deponiskatt och återvinningssubventioner.

Författarna nämner även tekniska innovationer på återvinningsfronten som en viktig del i förbättrad hantering av avfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.