Nya avfallsförordningen är här

Igår trädde den nya avfallsförordningen i kraft. Dessutom beslutade regeringen tidigare i sommar att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Nu har en utredare tillsatts och arbetet kan börja.

Lars Ekecrantz, tidigare departementsråd i miljödepartementet har utsetts till utredare för översynen som ska inriktas på hur ansvaret för att samla in och ta hand om hushållens avfall ska se ut. Dessutom ska näringslivets avfall, bland annat producentansvaret för förpackningar och returpapper, ses över. Utifrån detta ska det föreslås hur avfallshanteringen bäst kan utformas. Översynen ska utgå från att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektivt för samhället och enkel för användarna.

Ny förordning

Den 30 juni beslutade regeringen om en ny avfallsförordning som syftar till att genomföra EU:s ramdirektiv. Förordningen innebär bland annat att nya definitioner införs och att Naturvårdsverket får ansvaret att besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande av avfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.