Så dålig är luften för cykelpendlare i Stockholm

Luft Gång- och cykelpendlare exponeras för stora mängder luftföroreningar under rusningstrafik i Stockholm. Enligt en ny studie av Folksam utsätts de för nästan sex gånger så höga nivåer av luftföroreningar som stockholmare i snitt.

Så dålig är luften för cykelpendlare i Stockholm
Shutterstock

– Detta är beklagligt eftersom många tidigare studier har funnit en koppling mellan exponeringen av luftföroreningar från vägtrafik och för tidig död, samt hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Vi vet redan att luftföroreningar orsakar att medellivslängden förkortas med omkring sex månader i Sverige. Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger Emma Engström, forskare Folksam i ett pressmeddelande.

Unik studie – mäter pendlingssträckor

Studien genomfördes under maj 2018 och omfattade 336 resor under 196 timmar till och från Skanstull. Deltagarna i undersökningen cyklade eller gick och resorna gjordes i Stockholms innerstad, närförorter i Söderort, Västerort samt Norrort. Studien är unik då den mäter inandningsluften över hela pendlingssträckor framför allt i rusningstrafik.

För de medverkande var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad.  Resultatet innebär att gång- och cykelpendlare utsätts för tre procents högre risk för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.

Svårt att undvika

– Tre procent låter kanske inte som så mycket men det är många som berörs. Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer, säger Emma Engström.

En större separering mellan gång- och cykelbanor och biltrafiken kan ge en positiv effekt på exponeringen av avgaser samt även på trafiksäkerheten. Andra åtgärder som skulle ge effekt är en ökad andel av motorfordon med lägre avgasutsläpp, att använda drivmedel som biogas eller el, eller att minska användningen av bilar och lastbilar i city under rusningstrafik då många är ute.

Läs mer: En av fyra nya bilar kommer vara laddbara 2021

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.