nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringen vill skapa bättre villkor havsbaserad vindkraft. FOTO: Flickr

Så blir regeringens energipolitik

Hundra procent förnybar el fram till 2040, inga nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och 50 procent effektivare energianvändning till 2030. Det är målen för regeringens energipolitik.

  • Annons 1

På måndagen lämnade Bo Diczfalusy, kanslichef för Energikommissionen, över Energikommissionens betänkande till energiminister Ibrahim Baylan (S).

Betänkandet baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts den 10 juni 2016. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna står inte bakom överenskommelsen.

  • Systemet med elcertifikat förlängs och utökas med nya elcertifikat på sammanlagt 18 terrawattimmar till år 2030.
  • Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.
  • Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start i år. Det ska underlätta renovering av kärnkraften. De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som den borgerliga regeringen föreslog ligger kvar.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.
  • Kommissionen föreslår också en bred diskussion om en ny modell för elmarknaden, som i dag är nordisk.  
  • En utredning om ett nytt program för energieffektivisering i den tunga industrin föreslås också. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

– Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energisystem. Energikommissionens betänkande och slutsatser är viktiga för omställningen, men också för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el för hushåll och industri under omställningen, säger Ibrahim Baylan.

 

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4