Psyket stoppar miljöinvesteringar

Trots stora möjligheter att göra ekonomiska vinster på miljösatsningar så uteblir investeringarna. Psykologiska faktorer ligger bakom enligt en rapport från Fores.

Psyket stoppar miljöinvesteringar

Ofta framställs investeringar som bidrar till exempelvis lägre energiförbrukning och lägre utsläpp som något dyrt. Men det finns ett stort antal investeringar som är lönsamma på väldigt kort sikt. Enligt rapporten Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar, så genomförs endast 15 procent av de lönsamma miljöinvesteringarna. Anledningen beror framförallt på psykologiska aspekter.

– Kortsiktiga vinster prioriteras framför långsiktiga vinster och beslut baseras ofta på tumregler utifrån engagemang och erfarenhet snarare än ekonomisk lönsamhet, säger William Montgomery, en av författarna till studien.

Oeniga om varför

Företagsrepresentanter och externa experter har också olika bild av varför investeringarna uteblir. Myndighetsrepresentanter tror att företag inte har tillräckligt med information för att fatta rätt beslut, medan företagsrepresentanter tycker att de har informationen, men saknar kapital för att investera.

– Ofta säger man att investeringar som bidrar till bättre miljö är oerhört kostsamma. Men enbart att genomföra de energieffektiviseringar som är lönsamma på kort sikt vore ett viktigt steg för att minska de svenska koldioxidutsläppen. Därför är det viktigt att förstå vad som hindrar att de genomförs, säger Daniel Engström Stenson, chef för Fores miljöprogram.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.