Klimatdeal mellan SKF och WWF

Mål för att minska klimatutsläpp både för företaget, dess leverantörer, logistik samt kunder. Det är grunden i SKF:s nya klimatstrategi. Dessutom lanserar de en energieffektiv produktportfölj.

Samarbetet med Världsnaturfonden, WWF, sker inom deras program Climate Savers och gäller alltså inte bara företaget i sig. Klimatstrategin omfattar mål som att minska koncernens totala energianvändning med fem procent under 2006 års nivåer senast 2016 och att minska energianvändningen för produktionen med fem procent per år under perioden 2012-2016.

Senast 2016 ska företaget också kräva att 100 procent av deras energiintensiva leverantörer är certifierade enligt den nya energiledningsstandarden Iso 50001. Till samma år ska de minska koldioxidutsläppen per tonkilometer för all transport som hanteras av deras logistikservice med 30 procent jämfört med 2011 års nivåer.

Involverar sina kunder

För att hjälpa sina kunder att minska sin miljöpåverkan har SKF dessutom lanserat produktportföljen SKF Beyond Zero. Lösningarna valideras genom en livscykelanalys och kommer varje år att granskas av KPMG. Produktportföljen stod uppskattningsvis för 2,5 miljarder kronor av företagets försäljning år 2011. Målet är att fyrdubbla detta och nå tio miljarder kronor senast 2016.

– Det ironiska är att när det gäller affärsverksamhet oroade vi oss tidigare över vår påverkan på miljön, medan det numera är tillståndet i världen som alltmer påverkar hur vi gör affärer. Befolkningsökning, brist på energi och vatten är bara några av de globala megatrender som påverkar oss. Ledande företag inser att det finns ett värde och möjlighet att se längre än nästa kvartals resultat, där trender och innovation i samhället kan bidra till att tillgodose både kunden och miljön, säger Barend van Bergen, chef för KPMG:s Global Center for Excellence for Climate Change & Sustainability.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste