Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Produktutveckling glöms bort

Produkternas miljöpåverkan är en viktig aspekt av miljöledningssystemet ISO 14 000. Men företagen är dåliga på att integrera produktutveckling i sina miljöledningssystem. Det visar en kommande rapport från Naturvårdsverket.

Produktutveckling glöms bort

Näringslivets miljöarbete håller på att skifta från att vara inriktat på att klara alternativt förhindra utsläpp av föroreningar från industrier och anläggningar till ett bredare fokus som omfattar verksamhetens hela miljöpåverkan.

Miljöledningssystemet ISO 14 000 är en väsentlig del av många företags frivilliga miljöarbete, men frågan är hur väl den internationella standarden täcker upp produkternas miljöpåverkan. I en ännu inte publicerad rapport från Naturvårdsverket har Richard Almgren, Jonas Ammenberg och Olof Hjelm från Linköpings universitet tittat närmare på hur företagen lyckas med att implementera en produkts hela värdekedja i sina miljöledningssystem.

Strukturellt probelem

I rapporten konstateras att exempelvis produktutvecklingsprocessen ofta saknas helt i företagens miljöledningssystem.

– Många företag missar den här viktiga miljöaspekten, säger Richard Almgren. Kanske dock i lite mindre omfattning i Sverige än internationellt.

Richard Almgren tror att en orsak är att det finns ett strukturellt problem. Många företag fokuserar fortfarande sitt miljöarbete på att undvika utsläpp.

– Egentligen står det i standarden att produkternas miljöpåverkan ska finns med, men det verkar inte riktigt ha gått fram, säger han.

Företagens eget ansvar

Företagen missar alltså en av de viktigaste miljöaspekterna av sin verksamhet och Richard Almgren menar att det främst är de enskilda företagens uppgift att se till att produkternas miljöpåverkan finns med i miljöledningssystemet. Samtidigt har även konsultbranschen ett ansvar i egenskap av experter och rådgivare.

– Jag tror att det här är en informationsfråga som kräver omfattande utbildning, säger Richard Almgren.

Han menar också att det kan vara svårare för många småföretag att integrera exempelvis produktutvecklingen i miljöledningssystemet. Anledningen är att många småföretag är underleverantörer som tvingas arbeta utifrån detaljerade kravspecifikationer.

Marknaden ska styra

Rapporten pekar ut en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter som det mest inflytelserika sättet att få företagen att infoga produkternas miljöaspekter i sina miljöledningssystem. Men hårdare miljökrav vid offentlig upphandling är Richard Almgren tveksam till.

– Den mesta handeln sker mellan privata företag och jag tror att den största kraften finns just där, säger han och återkommer till att det finns ett strukturproblem i företagens miljöarbete.

– Många inköpare och produktutvecklare har kvar en gammaldags syn som innebär att miljöarbete är ett sätt att undvika miljöpåverkan från utsläpp, säger Richard Almgren.

Fakta: Undersökningen

Rapporten bygger på intervjuer med 75 personer från 20 olika länder. Analysen har utförts som en GAP-analys vilket innebär att rapportförfattarna utgått från beskrivningen av vilka egenskaper ett miljöledningssystem förmodas ha enligt ISO 14 000 och sedan jämfört dessa med den verklighet som intervjuerna och litteraturstudierna gav.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.