OECD vill se effektivare styrning mot miljömålen

Juridik & Politik Ambitiös men med många förbättringsområden. Så kan OECD:s utlåtande om den svenska miljöpolitiken sammanfattas.

Simon Upton, chef för OECD:s miljöavdelning, börjar sin presentation med att konstatera:

– Om de flesta länderna hade gjort lika stora framsteg som Sverige så skulle läget för miljön se ljusare ut.

OECD gör vart tionde år en rejäl genomlysning av hur Sveriges regering tacklar miljöproblem och utvärderar de olika styrmedel som finns på plats. Simon Upton sammanfattar det som en ”i stort sätt positiv rapport”.

Bland de positiva aspekterna lyfter han upp den gröna skatteväxlingen, att vi tar hand om vårt avfall på ett bra sätt och att vi har lyckats frikoppla sambandet mellan tillväxt och ökade koldioxidutsläpp. (Kritikerna pekar dock på att det bara gäller för utsläpp i Sverige, inte alla utsläpp som vår konsumtion genererar utomlands.)

Miljömålssystemet måste skärpas till

Men det finns många förbättringsområden. Miljöminister Lena Ek är väldigt stolt över det svenska systemet med miljökvalitetsmål som hon kallar unikt. Men styrningen av de myndigheter som ansvarar för att nå målen har tidigare i våras kritiserats av Statskontoret, och nu hörs även en liknande kritik från OECD. Simon Upton är bekymrad över att de flesta av målen inte kommer att nås till 2020 och kräver en större tydlighet för att få till en effektivare styrning. Miljödepartementet måste tydliggöra vilka miljökvalitetsmål som kräver nationella insatser och vilka utmaningar som är internationella, och prioritera hur målen ska nås på kort och lång sikt. Enligt OECD bör Naturvårdsverket vara en tuffare tillsynsmyndighet som samlar in data för att se till att målen nås.

Andra åtgärder som OECD efterlyser är:

  • Högre beskattning på diesel, som orsakar skadliga luftföroreningar.
  • Skärpta straff för miljöbrott.
  • Fler miljöskatter, till exempel på farliga kemikalier och gödningsmedel.
  • En strategisk handlingsplan för att nå de klimatpolitiska målen för 2030 och 2050.
  • Utöka skyddet för marina områden.

Här kan du läsa OECD:s utvärdering och deras rekommendationer till miljödepartementet. Hela den långa rapporten presenteras först i september.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.