Nytt verktyg för certifiering av byggnader

Byggbranschen Sweden Green Building Council lanserar ett onlineverktyg som förenklar arbetet med miljöcertifiering av byggnader.

Verktyget, som heter Building Green Online, kommer till en början att användas för att hantera registreringar och ansökningar för certifieringssystemen GreenBuilding och Breeam. Från 2014 kommer även Miljöbyggnad att hanteras via Building Green Online, vilket gör att samtliga certifieringssystem som Sweden Green Building Council hanterar går att sköta i samma verktyg.

Building Green Online gör att hela certifieringsprocessen, från registrering till färdig certifiering och verifiering, blir helt onlinebaserad och därmed enklare att överblicka och använda. Verktyget kan användas på både mobiltelefon, surfplatta och dator.

– Verktyget innebär också en stor skillnad för oss på kansliet som jobbar med certifieringar. Vi kan nu snabbare överblicka aktioner i systemen, minska onödig administration och utföra vårt arbete mer effektivt, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.