Nytt toppnamn till expertrådet för klimatanpassning

Karriär Regeringen har utsett en ny ordförande för det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Nytt toppnamn till expertrådet för klimatanpassning
Lisbeth Schultze. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Lisbeth Schultze blir ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning. Hon är länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland och efterträder den tidigare ordföranden för rådet, Gunnar Holmgren som sedan augusti 2019 är generaldirektör för Arbetsgivarverket.

– Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Lisbeth Schultze har en lång erfarenhet av regionala frågor, miljöfrågor och klimatanpassning vilket är en bra grund för det fortsatta arbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en kommentar.

Kvinna med många miljöuppdrag

Det nationella expertrådet för klimatanpassnings har som uppgift att följa upp klimatanpassningsarbetet i Sverige. Rådet ansvarar bland annat för att uppdatera landets klimat- och sårbarhetsanalys.

Lisbeth Schultze är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Energimyndigheten. Hon är även ordförande i Hornborgarådet, Kosterhavsdelegationen samt Världsarvet Tanums hällristningar. Schultze är också sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.